1. Maandabonnement
Bij aanschaf van een abonnement wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.
De navolgende gegevens worden daarop vermeld:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Vervolgens tekent de nieuwe deelnemer voor akkoord. Hiermee gaat hij/zij ook akkoord met de Algemene Voorwaarden van Yoga Kalpataru.
Een maandabonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Een maandabonnement gaat in per de 1ste van een kalendermaand.

Vindt een aanmelding in een lopende maand plaats, dan wordt/worden bij aanvang van de daaropvolgende maand de reeds gevolgde les(sen), achteraf in rekening gebracht. Tevens ontvangt de deelnemer via de e-mail een factuur voor de nieuwe maand.

Een abonnement wordt voor onbepaalde tijd en voor minimaal 2 maanden na aanvang van de abonnementsperiode aangegaan.

De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging gebeurt schriftelijk, per e-mail (info@yogakalpataru.nl).

Een abonnement kan tussentijds worden stopgezet (gepauzeerd). Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld een lange vakantie, een blessure of een zwangerschap zijn. Neem contact op met Karin Oldenampsen als je een pauzeperiode wilt inlassen. Pauzeren kan voor minimaal een maand en voor maximaal zes maanden. Een gepauzeerd abonnement moet wel actief zijn voordat het kan worden opgezegd.

2. Betaling abonnement
In de eerste week van de maand wordt een rekening via e-mail gestuurd die binnen 14 dagen dient te worden voldaan op rekening:
NL67 ABNA 0217 4111 77
Ten name van Yoga Kalpataru, C.G. Oldenampsen-Bodewes

Wordt de factuur niet tijdig betaald, dan heeft Yoga Kalpataru het recht om de toegang tot de lessen te weigeren.

3. Strippenkaart
De strippenkaart is vanaf moment van aanschaf drie maanden geldig en wordt iedere les meegenomen, zodat de les afgetekend kan worden.
Bij aanschaf van een strippenkaart wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.
De navolgende gegevens moeten worden vermeld:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Vervolgens tekent de nieuwe deelnemer voor akkoord. Hiermee gaat hij/zij ook akkoord met de Algemene Voorwaarden van Yoga Kalpataru.
Een strippenkaart bestaat uit 8 lessen en wordt in de studio uitgereikt. De rekening wordt daarna via e-mail gestuurd naar de deelnemer.
Betaling binnen 14 dagen op rekening:
NL67 ABNA 0217 4111 77
Ten name van Yoga Kalpataru, C.G. Oldenampsen-Bodewes

Wordt de factuur niet tijdig betaald, dan heeft Yoga Kalpataru het recht om de toegang tot de lessen te weigeren.
Lessen die niet binnen de geldigheidsperiode van drie maanden zijn gevolgd, komen te vervallen.

Bij bijzondere omstandigheden, zoals blessures of een zwangerschap neemt de deelnemer contact op met Karin Oldenampsen (info@yogakalpataru.nl), zodat in overleg naar een oplossing kan worden gezocht.

De strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Geef eventueel verlies van de kaart door aan Karin Oldenampsen (info@yogakalpataru.nl), zodat kan worden nagegaan hoeveel lessen er nog open staan.

4. Proefles
Er kan eenmalig een proefles worden gevolgd voor € 10,00
Dit bedrag wordt in mindering gebracht als je besluit een strippenkaart of abonnement te nemen.

5. Registratie van het bijwonen van een les
Aan het begin van iedere les vult de deelnemer een aanwezigheidsregistratie in. Dit overzicht wordt beheerd door en is uitsluitend toegankelijk voor Karin Oldenampsen.

6.  Privé les (individueel) en les op andere locatie (b.v. thuis)
Een privéles vindt in principe plaats op het huisadres van Karin Oldenampsen. Het is ook mogelijk om de privéles op het (huis)adres van de deelnemer te laten plaatsvinden.
Afspraken voor een privéles of les op de thuislocatie, kunnen per e-mail of telefonisch worden gemaakt: info@yogakalpataru.nl of (06) 80 12 36 38.
De afspraak is definitief na schriftelijke bevestiging door Karin Oldenampsen.
Afspraken over de voorwaarden van privéles en les op thuislocatie worden met de deelnemer(s)  gemaakt.

 Privélessen die meer dan 24 uur voor aanvang schriftelijk (info@yogakalpataru.nl) of telefonisch (06 - 80 12 36 38) worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht.

 Wordt een privéles minder dan 24 uur vóór de geplande afspraak geannuleerd of komt de deelnemer niet opdagen, dan worden de kosten van de betreffende les in rekening gebracht.

7. Prijzen abonnementen en privé-lessen
De prijzen voor de diverse abonnementsvormen  gelden voor een kalenderjaar. Yoga Kalpataru heeft het recht deze met ingang van een nieuw kalenderjaar aan te passen. Hierover ontvangen de deelnemers uiterlijk 1 november van het lopende kalenderjaar bericht (via e-mail en de website).

8. Vakantie en feestdagen
Tijdens officiële feestdagen (1 januari, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag) worden er geen lessen gegeven, tenzij anders wordt gecommuniceerd. Wordt tijdens de vakantieperiodes een alternatief rooster aangeboden, dan wordt dit tijdig via de website en/of via e-mail gecommuniceerd.

9.  Rooster
Karin Oldenampsen heeft te allen tijde het recht het rooster te wijzigen. Wijzigingen worden via de website en/of via e-mail gecommuniceerd.

10. Aansprakelijkheid
Karin Oldenampsen dient van te voren op de hoogte worden gesteld van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Voor lichamelijke schade aantoonbaar veroorzaakt tijdens de lessen, heeft Yoga Kalpataru een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Yoga Kalpataru is niet aansprakelijk voor blessures en/of klachten die de deelnemer zelf heeft veroorzaakt.

11. Waardevolle spullen
Yoga Kalpataru is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen.