Yoga is een eeuwenoude oefenmethode voor lichaam en geest met haar ontstaansgeschiedenis in India. Het woord yoga kan vertaald worden met eenheid, verbinding en harmonie. Met het beoefenen van yoga breng je lichaam en geest meer in evenwicht.

Zelf doen en ervaren
Yoga wordt al duizenden jaren gepraktiseerd. Leraren spraken over hun ervaringen en gaven mondelinge instructies door aan leerlingen. Pas veel later werd dit opgeschreven. Wij kunnen kennis nemen van deze ervaringen en ze toepassen in ons eigen leven. Daarom is yoga vooral iets dat je zelf moet DOEN. Je kunt het niet alleen uit boeken halen. Je kunt technieken uit die oude overleveringen beoefenen en met je lichaam en geest ervaringen op doen.

Merkbare veranderingen
Regelmatige yoga beoefening geeft merkbare veranderingen. Het lichaam wordt flexibeler en sterker en je geest komt meer tot rust. Je kunt je beter concentreren. Na een les is het mogelijk een gevoel van ontspanning en soepelheid te ervaren. 

Voor iedereen
Yoga is niet iets abstracts of mystieks. Iedereen kan yoga beoefenen. Inmiddels zijn er hedendaagse wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat regelmatige beoefening van yoga een positieve werking heeft op lichaam,  geest, emotionaliteit en levensenergie. Daarnaast kan yoga preventief en/of ondersteunend werken bij lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen.

Sivananda
Yoga in de traditie van Sivananda is een integrale yogavorm waarbij spanning en ontspanning elkaar afwisselen. De term verwijst naar yoga zoals is onderwezen door Swami Sivananda, één van de grote Indiase yogameesters van de vorige eeuw. Swami Sivanada zei over yoga: ’Yoga is een bewuste en standvastige poging om volkomenheid te bereiken. Het hart van yoga is de geest tot rust te brengen, zodat zonder verstoring het achterliggende “Hoogste, Absolute” weerspiegeld kan worden.’  (uit het Duits vertaald, Het grote Hatha Yoga boek van Yoga Vidya Verlag, 2016)

Raja Yoga: 'Ware zelf'
Wat betekent dat? Hier wordt vaak het beeld van een oceaan gebruikt. De golven die ontstaan onder invloed van wind, zon, getijden enzovoorts geven een beeld van beweging, onrust en vertroebeling. Op een zelfde manier maken opkomende  gedachten onze geest onrustig. Wanneer nu de oppervlakte van de oceaan rustig en kalm is, kan je in de diepte kijken en merk je op wat daar allemaal aanwezig is. Dat zag je eerder niet. In yoga filosofie  wordt gezegd dat een rustige geest het mogelijk maakt om naar binnen te kijken en zo onze ‘ware zelf’ (truth conciousness) bewust te worden en te ervaren. Alleen als onze gedachten tot rust gebracht zijn, kunnen we contact maken met onze intuïtie en innerlijke wijsheid. Mentale training en meditatie is de weg om controle te krijgen over de werking van onze (onrustige) geest. Raja Yoga is de yogadiscipline die hiervoor diverse technieken en methoden aanreikt.

Hatha Yoga: 'Voorbereidingsweg'
Hatha Yoga is de yogavorm die het meest bekend is in het Westen. De yoga van fysieke inspanning, ademhalingsoefening en ontspanning. Het lichaam dat gezien en gebruikt wordt als instrument, als ‘tempel voor de Ziel’ in yogatermen gesproken. Door het oefenen van asana’s (houdingen), wordt het lichaam sterk en flexibel. Dat is onder meer nodig om de energie die in beweging komt, fysiek en mentaal te kunnen integreren. Daarom is het ook belangrijk om het lichaam goed te verzorgen en gezond te houden, zonder er al te veel aan gehecht te raken. Ook in hatha yoga gaat het erom uiteindelijk het hoogste doel te bereiken en dat is: eenheid met onze ware natuur, zuiver bewustzijn. Hatha yoga wordt gezien als voorbereidingsweg voor Raja yoga en alle andere yoga disciplines (Kundalini-, Bhakti-, Karma-, en Jnana Yoga).

Asana's en pranayama
Swami Sivananda zei over de beoefening van yoga asana’s en pranayama (ademhalingsoefening): ‘Men praktiseert de asana’s en pranayama niet om sterke spieren te ontwikkelen. Spieren zijn namelijk niet hetzelfde als gezondheid. Een gezond functioneren van endocriene klieren, organen en zo meer, het zenuwstelsel en de werking van de geest, dát is waar het om gaat. Regelmatig oefenen van yoga asana’s en pranayama bevordert de gezondheid van het hele menselijke systeem’. (vrij vertaald naar Swami Sivanada, Göttliche Erkenntnis, uit Het grote Hatha Yoga boek van Yoga Vidya Verlag, 2016)

Hoofdbeoefening
De hoofdbeoefening van Hatha yoga in de traditie van Sivananda is:
1.       Asana’s (yoga houdingen)
2.       Pranayama (ademoefeningen)
3.       Shavasana (diepe ontspanning)
4.       Juiste voeding
5.       Positief denken en meditatie

Asana: Juiste beoefening
Kenmerkend is het langere en rustige aanhouden van asana’s. Zo kun je jezelf in de houding observeren en de werking van een asana ervaren. Er wordt wel gezegd dat energie-blokkades worden opgeheven. Prana (levensenergie)  zal weer haar natuurlijke weg stromen en dat bevordert een gevoel van gezondheid/welbevinden. Asana’s hebben invloed op het versterken van alle spieren van het lichaam en op de flexibiliteit en stabiliteit van de ruggengraat. Asana’s beïnvloeden ook de werking van organen en klieren. Zo wordt het hele lichaam geactiveerd.

In yoga wordt het lichaam gezien als voertuig voor de ziel op haar reis naar voltooiing en perfectie. De asana’s zijn daarom ook ontwikkeld om mentale en spirituele ontwikkelingen te bevorderen. De geest wordt rustig en geconcentreerd.

Pranayama: Juiste ademhaling
Door ademhalingstechnieken bewust toe te passen, oefen je invloed uit op de werking van je geest. De juiste manier van ademhalen is diep, langzaam en ritmisch. Wanneer de geest tot rust gekomen is, ervaar je meer helderheid.  Prana zal effectiever stromen en je gaat je energieker voelen. De meeste mensen ademen in het dagelijks leven oppervlakkig en gebruiken maar een klein gedeelte van de longen. Dit kan leiden tot spanning, verkramping en gebrek aan energie. Met pranayama leer je hoe je de hele capaciteit van de longen kunt benutten. Daarnaast leer je technieken om de adem te beheersen.

Shavasana: Juiste ontspanning
Dit is de techniek om systematisch alle delen van het lichaam en de geest diep te kunnen ontspannen. Een over-stimulering van het sympatische zenuwstelsel wordt verminderd en het parasympatische zenuwstelsel wordt juist geactiveerd en versterkt. Dit brengt het lichaam op natuurlijke wijze tot rust en geeft meer helderheid in de geest.

Vegetarisch: Juiste voeding
In yogatermen betekent juiste voeding gezonde, licht verteerbare, onbehandelde en vegetarische voeding. Voeding die positieve energie (prana) levert en kracht geeft. Volgens yogi’s van weleer en hedendaags, heeft de voeding grote invloed op het functioneren van lichaam en  geest.

Positief denken en meditatie
Door bepaalde technieken toe te passen, wordt de geest positief gestimuleerd en tot rust gebracht. Een rustige en geschoolde geest kan dan bewust in een bepaalde richting worden gebogen en zo effectief gebruikt worden op het pad van concentratie en meditatie.

De Yoga Vidya style
Kenmerkend voor de Yoga Vidya style is de aanpassing voor verschillende doelgroepen, zoals yoga voor mensen met rugproblemen, voor senioren, voor zwangeren, voor beginners, gevorderden, kinderen, etc. Binnen de bestaande structuur van de Sivananda traditie is er in de Yoga Vidya style meer ruimte voor afwisseling en creativiteit. Het uitgangspunt is dat iedere yogabeoefenaar asana’s kan uitvoeren  aangepast aan de mogelijkheden van zijn of haar lichaam. De yogadocent is er om te ondersteunen, te stimuleren en te adviseren.